Plastik Geri Dönüşümü

Plastik geri dönüşüm , hurda veya atık plastiğin geri kazanılması ve malzemenin faydalı ürünlere dönüştürülmesi işlemidir .

Doğanın ancak birkaç yüzyılda hatta birkaç binyılda (5000 yıla kadar) tümüyle yok edebildiği atıkların doğaya terk edilmesini önler.

  • Atıkların bir köşeye atılıp çürümeye terk edilmesi yerine ekonomiye dönüşünü sağlar.
  • Hammadde üretiminde elektrik tasarrufu sağlayarak işletmeleri daha karlı kılar.
  • Belediyelerce işletilen geri dönüşüm tesisleri belediyelere azımsanamıyacak miktarda nakit girişi sağlamaktadır.
  • Ambalaj atıklarının yaygın geri dönüşümünde ise firmaların ambalaj giderleri büyük ölçüde düşeceğinden özellikle tüketiciye yansıyan fiyatlarda belli bir düzeye kadar düşüşler görülebilir.
  • Kimi geri dönüşümlü malzemenin hammaddesi Türkiye'de bulunmadığından yurtdışından ithal edilmektedir.
  • Geri dönüşümlü malzemelerin yapıldığı toprak kaynaklı hammaddeler uzaklardan değil, doğrudan üretimin yapıldığı kentlerden toplanacağından hammaddelerin ulaşım giderleri büyük oranda düşer.
×
TR EN
×